Het is ‘erg onwenselijk en onjuist’ als scholen niet duidelijk maken dat de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig is en dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden van extra activiteiten als ouders niet betalen. Dat benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen.

De vragen aan de minister kwamen van de Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP). Zij zijn de architecten van de wet die verbiedt dat scholen leerlingen van activiteiten zoals schoolreisjes uitsluiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Het maakt daarbij niet uit of ouders niet kunnen of niet willen betalen. De scholen zijn in november 2020 geïnformeerd over de nieuwe wet, die op 1 augustus 2021 is ingegaan.

Westerveld en Kwint signaleren dat er desondanks nog steeds scholen zijn die niet duidelijk maken aan ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig is en dat leerlingen niet langer uitgesloten mogen worden van niet-verplichte activiteiten als ouders niet kunnen of willen betalen. Ze benadrukken dat deze scholen de wet overtreden.

Wiersma is het daar helemaal mee eens. Hij hamert er in zijn antwoorden op dat scholen de wet moeten naleven. Binnenkort stuurt hij daarover nog eens een brief aan de scholen. Ook volgt er een communicatiecampagne.

Lees meer…

Deel dit bericht: