Als scholen geld besteden aan zaken die geen relatie hebben met onderwijs, treedt de Inspectie van het Onderwijs daartegen op. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van het CDA over onder andere een reformatorische school die leerlingen probeert te enthousiasmeren met een vliegreisje.

De vragen van CDA-Kamerlid Michel Rog volgden op een artikel in het Algemeen Dagblad over de PR van scholen. Dat artikel gaat onder andere over het Wartburg College in Rotterdam. Deze reformatorische school laat potentiële leerlingen met een speurtocht kans maken op een rondvlucht. ‘Een extra prikkel om kinderen te enthousiasmeren’, zo citeert het AD locatiedirecteur Marijn van der Meijden.

Rog merkt naar aanleiding van het verhaal in de krant op dat ‘belastinggeld dat bestemd is voor onderwijs zoveel mogelijk in de klas terecht zou moeten komen en zo min mogelijk aangewend zou moeten worden voor marketing en PR-activiteiten’.

Mag vliegreisje?

De staatssecretaris is het met Rog eens. Hij benadrukt dat de inspectie erop toeziet ‘of de uitgaven een redelijke relatie met het onderwijs hebben’. Als dat niet het geval is, treedt de inspectie als toezichthouder op. In zijn antwoord gaat Dekker niet specifiek in op de vraag of het aanbieden van een vliegreisje binnen het kader van marketing en PR mag.

Stafmedewerker Bert Vonk van het Wartburg College laat aan VOS/ABB weten dat het korte en goedkope rondvluchtjes zijn. De school betaalt volgens hem alleen maar de brandstofkosten. ‘Een vlieger die zich voorbereidt om te gaan vliegen in dienst van de zending werkt er op deze manier aan zijn vereiste vlieguren te halen’, aldus Vonk.

Deel dit bericht: