In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

De Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020 is gepubliceerd.

Deze regeling bepaalt dat scholen geld krijgen voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, professionalisering en doorgaande ontwikkellijnen. Deze ambities staan in het Nationaal Onderwijsakkoord.

De regeling treedt in werking op 1 augustus 2015. De juridische grondslag van de regeling is artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl