Een meerderheid van de middelbare scholen overtreedt de wet door niet duidelijk te communiceren over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef onder 160 scholen, meldt de Volkskrant.

De inspectie publiceert de definitieve uitkomsten pas dit najaar, maar vindt de voorlopige resultaten zo zorgelijk, meldt de krant, dat al een brief is verstuurd naar alle besturen die scholen voor voortgezet onderwijs onder zich hebben. In die brief roept de inspectie hen op kritisch te kijken naar alle communicatie over de kosten die aan ouders worden gevraagd voor activiteiten binnen en buiten het verplichte lesprogramma. De inspectie hoopt hiermee te bereiken dat alle scholen hun communicatie hierover op orde hebben.

Lees meer…

Deel dit bericht: