De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een toelichting geschreven over de manier waarop scholen kunnen omgaan met gescheiden ouders van leerlingen.

De toelichting gaat onder andere in op het ouderlijk gezag in relatie tot informatievoorziening door de school over leerlingen van wie de ouders gescheiden zijn. Voor de toelichting is gebruikgemaakt van relevante wetgeving en uitspraken van rechters en geschillen- en klachtencommissies.

Ga naar de toelichting.

Deel dit bericht: