De dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is in een maand tijd met 3,7% gestegen naar 97,5%. Dat komt doordat de rente is gestegen.

De rente is al heel lang heel laag. Dat drukt het rendement van het ABP. Het fonds voorziet dat het op termijn de premies verder moet verhogen en de pensioenuitkeringen mogelijk moet verlagen. Nu de rente op de kapitaalmarkt stijgt, is dat gunstig voor het grootste pensioenfonds van Nederland, dat onder andere de onderwijspensioenen beheert.

De rentestijging hangt samen met het grote coronasteunfonds van de Amerikaanse president Joe Biden. Daar is 1900 miljard dollar mee gemoeid. Dat geld leent de Amerikaanse overheid op de internationale kapitaalmarkt. Dat brengt een rentestijging met zich mee, dus lenen wordt duurder, ook in Europa. Daar profiteert het ABP van.

Het ziet er echter niet naar uit dat de rentestijging een blijvertje is. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting blijven proberen de rente zo laag mogelijk te houden. Dit om in het belang van economische groei in de Europese Unie lenen zo goedkoop mogelijk te houden. Want als bedrijven goedkoop kunnen lenen, zullen ze eerder investeren.

Het rentebeleid van de ECB zal dus waarschijnlijk een dempend effect hebben op het rendement op de beleggingen van het ABP en daarmee op de dekkingsgraad van het fonds. Het is dus maar zeer de vraag of het ABP van een hogere rente blijft profiteren.

Deel dit bericht: