De reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten, maar wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.

Vorig jaar zijn er aangiftes gedaan van discriminatie en dwang tegen homoseksuele leerlingen. Aanleiding voor deze aangiftes was een artikel in het NRC waarin oud-leerlingen van de school vertelden hoe het was om homoseksueel te zijn op deze reformatorische school. Een van de aangiftes kwam van de Inspectie van het Onderwijs.

Uit strafrechtelijk onderzoek door het OM blijkt dat een leerling door medewerkers van de school werd gedwongen om homoseksuele gevoelens te delen met ouders. Daarnaast blijkt dat de school specifieke regels had hoe er met homoseksuele leerlingen en homoseksuele docenten binnen de school om moest worden gegaan. Volgens het OM heeft de school hiermee de grens van het toelaatbare overschreden.

Strafbare feiten

Het OM concludeert dat de school zich schuldig heeft gemaakt aan twee strafbare feiten: dwang (artikel 284 Wetboek van Strafrecht) en het ter verspreiding of openbaarmaking in voorraad hebben van voorwerpen waarin tot discriminatie wordt aangezet (artikel 137e lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht).

Toch gaat het OM niet over tot vervolging, omdat het schoolbestuur zegt nieuw beleid te voeren. ‘De scholengemeenschap heeft haar beleid aangepast en daarin wordt geen onderscheid meer gemaakt in de behandeling van leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid’, zo meldt het OM. De zaak is gesponeerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: