De algemeen bijzondere Gooische School in Laren heeft ouders gevraagd om respect voor het besluit van een islamitische leerkracht om een hoofddoek te dragen.

De vrouw om wie het gaat, droeg aanvankelijk geen hoofddoek. Toen zij besloot dat toch te gaan doen, leidde dat volgens directeur Mirjam Ouderdorp tot vragen van ouders.

Directie en bestuur hebben in verband hiermee een verklaring op schrift gesteld. ‘De Gooische School is een openbare school. Directie, bestuur en medezeggenschapsraad respecteren vanzelfsprekend haar keuze’, zo staat in de verklaring.

Term ‘openbare school’ biedt helderheid

De Gooische School is strikt genomen geen openbare school. Deze basisschool biedt, zo staat in de schoolgids van de Vereniging De Gooische School, ‘neutraal-bijzonder onderwijs’ dat niet is gebaseerd op een levensbeschouwelijke overtuiging.

Het is een algemeen bijzondere school, die onder een vereniging waar de ouders van de leerlingen lid van zijn.

Directeur Ouderdorp heeft aan VOS/ABB laten weten dat voor de term ‘openbare school’ is gekozen, omdat die voor ouders duidelijker is dan ‘neutraal bijzonder onderwijs’, hoewel de Gooische School dus niet een openbare school ís.

Hoofddoek visuele geloofsoverdracht?

Columniste Ebru Umar van NRC heeft kritiek op de school in Laren. Ze vindt dat een islamitische juf met een hoofddoek niet thuishoort in de ‘openbare en dus neutrale school’, die volgens haar ‘een kind vrijwaart van welke godsdienstige invloed dan ook’.

Umar ziet de hoofddoek als een visuele geloofsoverdracht. De leerkracht zelf ziet het als een persoonlijke keuze om ‘dichter bij mijn geloof en bij God (…) te staan’. Ze blijft naar eigen zeggen ‘dezelfde juf Fatima’. Ze benadrukt dat haar ‘kwaliteiten, persoonlijkheid, openheid en gedrevenheid’ er niet minder op worden, zo staat in een mail van haar die Umar bij haar column heeft geplaatst.

Ook Umar ziet de Gooische School kennelijk als een openbare school, hoewel die school dat strikt genomen niet is.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals die door VOS/ABB in samenspraak met de leden zijn opgesteld, gaan uit van diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. In de kernwaarden staat ook dat in de openbare school elke leerling en elk personeelslid welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, en dat de openbare school aandacht besteedt aan godsdienst en levensbeschouwing. 

Deel dit bericht: