De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma waarderen het dat het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) constructief meedenkt over hoe het onderwijs een betere omgeving kan zijn voor alle leerlingen. Dat benadrukken zij in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Wybren van Haga over de LAKS Taalgids waarin tips staan voor inclusiever taalgebruik in het onderwijs.

De belangenorganisatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs adviseert scholen om niet meer te spreken van ‘jongens en meisjes’, omdat zij daarmee een deel van de kinderen zouden uitsluiten. Het LAKS stelt daarom voor om voortaan ‘leerlingen’ te zeggen.

Tegen het ANP vertelde LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld dat bijvoorbeeld ook de term ‘zitten blijven’ niet meer kan. Dat zou ‘doubleren’ kunnen worden, omdat dit woord volgens haar een minder negatieve lading heeft. Bestuurslid Cylus Kawesi zei op Radio 1 dat de term ‘excellente scholen’ zou kunnen worden afgeschaft, omdat die term volgens hem ten onrechte suggereert dat de ene school beter zou zijn dan de andere. Het LAKS wil ook af van de termen ‘achterstandsschool’ en ‘zwarte school’. De term ‘gehandicapt kind’ behoort wat het LAKS betreft ook snel tot het verleden. Dat zou ‘leerling met een beperking’ kunnen worden.

De taalgids deed veel stof opwaaien en Wybren van Haga van de naar hem genoemde politieke Groep Van Haga in de Tweede Kamer stelde er vragen over aan de onderwijsministers. Hij wilde van hen weten hoe zij denken over ‘het krankzinnige voorstel’ en het ‘knettergek wokegedram’ van het LAKS. Volgens hem zouden de ideeën van het LAKS leraren ertoe bewegen ‘met piepende banden’ het onderwijs te verlaten.

Respectvol omgaan met diversiteit

De minister antwoorden dat het belangrijk is dat alle leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen op school. ‘De kerndoelen van het burgerschapsonderwijs verplichten scholen in het primair en voortgezet onderwijs om leerlingen te leren respectvol om te gaan met diversiteit op het gebied van seksualiteit en gender. Daarnaast zijn scholen verplicht een (sociaal) veilig klimaat te creëren voor alle leerlingen.’

Specifiek over de taalgids van het LAKS zeggen ze het te waarderen dat de belangenorganisatie van leerlingen constructief meedenkt over hoe het onderwijs een betere omgeving kan worden voor alle leerlingen. ‘Het LAKS heeft de inclusieve taalgids op eigen initiatief ontworpen. De taalgids (…) biedt ideeën en tips voor meer inclusief taalgebruik. Het staat scholen vrij de taalgids wel of niet te gebruiken’, aldus Dijkgraaf en Wiersma.

Zij voegen er in algemene zin aan toe dat ze blij zijn met het werk dat het LAKS verricht en dat ‘het bestuur de vele onderwerpen die voor scholieren belangrijk zijn onder onze aandacht brengt’.

Lees meer…

Deel dit bericht: