Governance in het semipublieke domein, zoals het onderwijs, is gebaat bij strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht. Daarbij ligt de nadruk op de strategische betrokkenheid, het inhoudelijke debat en de dialoog met de meeste betrokkenen. Dat heeft Rienk Goodijk gezegd in zijn oratie. Hij is bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Volgens Goodijk verwijst ‘partnerschap’ naar een morele dimensie. Daarmee doelt hij op ‘elkaar in evenwicht en scherp houden, kritisch zijn als het nodig is en elkaar ondersteunen als het kan, integer opereren en anderen laten zien dat je het waard bent om de organisatie te besturen of daarop toezicht uit te oefenen’. Dat vraagt van de bestuurder, zo stelt hij, ‘moreel leiderschap en voorbeeldgedrag’ en van de interne toezichthouder ‘kritisch geweten en nabijheid’.

Dit brengt met zich mee dat besturen en vooral ook toezicht houden tijd kost en bepaalde competenties vergt. Het gaat hierbij volgens Goodijk niet alleen om inhoudelijke expertise, maar ook om communicatieve vaardigheden en om wat hij wijsheid noemt. Bij dat laatste gaat het om het durven stellen van wezensvragen, het op zoek zijn naar de waarheid, geleid worden door deugden en de bereidheid eigen opvattingen ter discussie te stellen. Op dat gebied kan volgens Goodijk ‘nog veel geoefend worden’.

Download de oratie van Rienk Goodijk