In november 2014 was het 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Het Platform Mensenrechteneducatie heeft ideeën samengesteld om op school een leerzame en feestelijke kinderrechtendag te organiseren.

Alle scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd gekregen.

Bij de handreiking zat ook een flyer met tips om een kinderrechtendag te organiseren. Er is een flyer voor het primair onderwijs en een flyer voor het voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht: