Gratis lesmateriaal om in de school aandacht te besteden aan respect staat online. Er is lesmateriaal voor het primair respectievelijk het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij VOS/ABB het gratis VO Respect Magazine aanvragen. Het aanbod staat in het teken van de Week van Respect van 10 tot en met 14 november.

VOS/ABB werkt samen met de Respect Education Foundation (voorheen Stichting Dag van Respect), omdat de vereniging het belangrijk vindt dat (openbare) scholen het thema ‘respect’ actief onder de aandacht brengen van hun leerlingen. Respect is onderdeel van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Primair onderwijs

De Respect Education Foundation stelt de nieuwe lesprogramma’s gratis ter beschikking. Het lesmateriaal voor het primair onderwijs staat in het teken van een positief klimaat in de klas.

Het begint met een programma over groepsdynamiek, dat erop gericht is om van de klas een respectzone te maken. Er zijn vijf aanvullende lesopdrachten, waarmee het mogelijk is de school, de wijk, het dorp/de stad en zelfs de wereld erbij te betrekken.

Voortgezet onderwijs

Het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs bestaat uit twee onderdelen: hoe organiseert de klas een eigen Dag van Respect en hoe maakt een leerling een persoonlijk manifest van respect. Daarnaast zijn er vijf losse lessen waarmee de klas vorm en inhoud kan geven aan respect.

Speciaal voor het voortgezet onderwijs is het VO Respect Magazine uitgebracht. Dit gratis magazine kan worden aangevraagd bij VOS/ABB via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘VO Respect Magazine’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Het magazine is gratis; u betaalt slechts de verzendkosten.

Meer weten over de Respect Education Foundation? Bekijk het filmpje:

Deel dit bericht: