Onderwijsminister Mariëlle Paul meldt aan de Eerste en Tweede Kamer dat het programma Schoolmaaltijden in 2024 doorgaat, ook als de onderwijsbegroting op 1 januari 2024 nog niet is vastgesteld.

Op Prinsjesdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat er in 2024 een bedrag van € 166 miljoen beschikbaar komt voor het gratis verstrekken van schoolmaaltijden. Het programma Schoolmaaltijden dat dit mogelijk maakt, werd dit jaar gelanceerd. Inmiddels krijgen ruim 220.000 kinderen dagelijks een maaltijd op of via school en dat aantal neemt volgens de minister nog steeds toe.

Het probleem kan zijn dat als de onderwijsbegroting niet voor 1 januari wordt vastgesteld, leerlingen nog wel tot de kerstvakantie een schoolmaaltijd krijgen, maar daarna niet meer. Om dit te voorkomen, doet de minister een beroep op artikel 2.25 van de Compatibiliteitswet. Daarin staat staat dat als de begroting nog niet is vastgesteld, nieuw beleid dat nog niet in een wet is vastgelegd mag doorgaan als stopzetting ervan niet in het belang is van het Rijk. De minister moet het parlement daar dan wel over informeren, en dat doet Paul nu dus.

Het programma Schoolmaaltijden is bedoeld voor scholen waarvan 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Er doen nu ruim 1600 scholen aan mee. Scholen kunnen kiezen voor een maaltijd op school, een maaltijd thuis of het verstrekken van boodschappenkaarten waarmee een gezin zelf eten kan kopen.

Lees meer…

Deel dit bericht: