Het gratis verstrekken van schoolmaaltijden is net als de aanpak van menstruatie- en energiearmoede slechts symptoombestrijding en geen oplossing van het armoedeprobleem. Dat zegt projectleider Mirjam Andries van kennisinstituut Movisie.

Zij wijst op de verwachting van het Centraal Planbureau dat het aantal mensen dat in armoede leeft de komende periode alleen maar zal toenemen. ‘Dat pleit voor een systematisch en duurzaam aanpak van armoede. Zodat ouders zelf weer ontbijt voor hun kinderen kunnen kopen’, aldus Andries.

De structurele aanpak van armoede is volgens haar ook hard nodig om te voorkomen dat er bij elke economische tegenvaller weer een armoedefenomeen opduikt. ‘Denk aan smartphone-armoede of rollatorarmoede.’

Deel dit bericht: