Op 3 maart kunt u deelnemen aan een webinar van het mede door VOS/ABB geïnitieerde platform Naar Inclusiever Onderwijs. De eerder aangekondigde vervolgconferentie in februari kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

In het webinar zullen vragen centraal staan die leven onder professionals in scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In drie gespreksrondes worden deze vragen besproken met schoolleiders die al actief zijn op het gebied van inclusiever onderwijs. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens het webinar nog eigen vragen in te brengen. Deze vragen zullen mede de koers en toekomstige activiteiten van het platform Naar Inclusiever Onderwijs bepalen.

Het webinar is op woensdag 3 maart van 09 tot 12 uur. Deelname is gratis.

Op de website van het platform Naar Inclusiever Onderwijs staat meer informatie en daar kunt u zich ook aanmelden.