Het Limburgse dorp Buggenum krijgt een openbare basisschool, meldt Stichting Akkoord!-PO. VOS/ABB heeft deze stichting ondersteund bij het initiatief om openbaar basisonderwijs in Buggenum te realiseren.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de minister van OCW onlangs positief geadviseerd over de komst van een openbare basisschool in Buggenum. De minister volgt in de regel het advies van de inspectie.

Bij een positieve uitkomst ontvangt de nieuwe openbare basisschool vanaf schooljaar 2025-2026 financiële ondersteuning van het ministerie. De gemeenteraad van Leudal, de gemeente waar Buggenum onder valt, heeft toegezegd om in het schooljaar 2024-2025 eventuele exploitatietekorten op te vangen. Dit betekent dat de school in augustus 2024 kan starten.

Bestuursvoorzitter Kim Schmitz benadrukt dat Akkoord!-PO in de startblokken staat om krachtig openbaar onderwijs aan te bieden aan de kinderen uit Buggenum en omgeving. ‘Vanaf komend schooljaar kunnen ouders kiezen voor onderwijs waarin kwaliteit centraal staat en naar ouders wordt geluisterd’, aldus Schmitz.

Lees meer…

Deel dit bericht: