Basisscholen lopen ertegen aan dat de motivatie van groep 8-leerlingen voor de eindtoets minder is dan voorgaande jaren. Dat kan een probleem zijn voor de basisscholen, omdat de Inspectie van het Onderwijs de toetsscores gebruikt bij het beoordelen van de scholen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders hield een peiling onder haar leden over het proces van verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Aanleiding voor die peiling is dat het verwijsproces dit jaar voor het eerst anders verloopt dan voorheen.

De eindtoets in het basisonderwijs is verplicht en wordt niet meer in maart maar pas in april afgenomen. De gedachte hierachter is dat de onderwijstijd in groep 8 beter kan worden benut. Een andere verandering is dat het resultaat van de eindtoets een second opinion is. Het schooladvies van de basisschool is voortaan leidend.

Gevolg daarvan is, zo blijkt uit de peiling van de AVS, dat leerlingen minder gemotiveerd zijn voor de eindtoets. De schoolleiders denken dat dit komt doordat leerlingen denken dat het toetsresultaat minder belangrijk is geworden. De schoolleiders zelf denken daar anders over, omdat de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van de eindtoets gebruikt bij het beoordelen van de kwaliteit van de basisscholen.

Overigens is de Centrale Eindtoets van het Cito dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan vorig jaar. De landelijke gemiddelde standaardscore kwam dit jaar uit op 535,3. Vorig jaar was dat 534,9.

Lees meer…