‘Als er al behoefte is aan integratie, dan geldt dit vooral voor witte scholen.’ Dit schrijft Orhan Agirdag in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij is universitair docent bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Met zijn opiniestuk reageert Agirdag op een recente ludiek bedoelde publiciteitscampagne van twee basisscholen van de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO). Allochtone leerlingen van de Catharinaschool en De Avonturijn gingen de straat op en langs de deuren met de boodschap dat er op hun school meer autochtone ‘witte’ kinderen moeten komen. Ook kondigden deze scholen informatieavonden aan waarop slechts blanke ouders welkom waren.

Agirdag merkt op dat er wetenschappelijk gezien niets mis is met zwarte scholen. ‘Er is geen systematische evidentie die erop wijst dat de kwaliteit van het onderwijs minder goed is in scholen met meer gekleurde leerlingen. Overzichtstudies wijzen uit dat zwarte scholen evenveel leerwinst boeken als witte scholen op het vlak van taal en rekenen. Er is ook geen enkele evidentie die erop wijst dat de integratie van leerlingen gevaar loopt bij gebrek aan witte leerlingen op school. Integendeel, burgerschapscompetenties van gekleurde leerlingen zijn vaak beter dan die van witte leerlingen.’

‘Zwarte kinderen kunnen dus best overleven zonder blanke leerlingen’, aldus Agirdag. ‘Als er al behoefte is aan integratie, dan geldt dit vooral voor witte scholen: die hebben behoefte aan gekleurde leerlingen voor de integratie van hun leerlingen in de samenleving. Elders in de samenleving komen witte leerlingen immers zelden in contact met gekleurde leerlingen. Witte segregatie is in die zin problematischer dan zwarte segregatie.’

Lees het opiniestuk van Orhan Agirdag.