Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een handboek met informatie en tips gemaakt om leerlingen in de medezeggenschapsraad te ondersteunen en een impuls te geven aan de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs.

In het handboek staat algemene informatie over medezeggenschap en de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Ook worden praktische tips gegeven over vergaderen, onderhandelen en contact houden met de achterban.

Het handboek gaat tevens in op een aantal onderwerpen waar de MR over meepraat, zoals de schoolbegroting, het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, sociale veiligheid en de klachtenregeling.

Download het handboek of bestel het via info@laks.nl.

Deel dit bericht: