VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die openbare basisscholen kunnen gebruiken voor een weloverwogen keuze over de vorm van de sinterklaasviering. De handreiking gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

De vraag die ten grondslag ligt aan de handreiking is hoe we goed kunnen omgaan met de soms hoogoplopende emoties rond de sinterklaasviering. Uitgangspunt daarbij is dat het openbaar onderwijs rechtdoet aan alle meningen en gevoelens die er leven bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Scholen kunnen de handreiking gebruiken om met goede argumenten, in dialoog met alle betrokkenen, een afgewogen standpunt in te nemen dat aansluit bij de visie en identiteit van de school (en stichting) en de maatschappelijke opdracht die de scholen hebben.

Wat uit de handreiking naar voren komt, is dat het uiteindelijk gaat om wat belangrijk en van waarde is. In dit geval gaat het om de vragen waar het sinterklaasfeest voor staat, wat de openbare scholen ermee willen uitdragen en hoe dat aansluit bij de visie van de school. Het is dus zaak om met elkaar de kern boven tafel te krijgen. Zo kan vanuit waarden en inhouden een weloverwogen keuze worden gemaakt.

U kunt de handreiking downloaden:

Handreiking Dialoog over de sinterklaasviering op de openbare school

Deel dit bericht: