De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs gemaakt. Dit handboek en naslagwerk vervangt de eerder gepubliceerde Toolkit.

Elke school heeft een of meer vertrouwenspersonen, die door de jaren heen steeds belangrijker zijn geworden. Zij zijn het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag en moeten effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers kunnen met klachten en vertrouwelijke problemen bij hen terecht. Vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervullen een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

De nieuwe handreiking helpt vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij het uitvoeren van hun functie in de schoolpraktijk met onder meer:

  •  informatie over relevante wetgeving zoals ‘Opvang, ondersteuning en begeleiding’; ‘Voorlichting en preventie’; ‘Beleidsadvisering’ en ‘Klachten en klachtroutes’;
  • praktische hulpmiddelen en tools, waaronder een voorbeeld klachtregistratieformulier, dat kan helpen elk gesprek objectief te registeren, en een Modelgedragscode voor schoolmedewerkers, om aan te geven welk gewenst en professioneel gedrag van medewerkers op school wordt verwacht.

De Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs (po, vo en mbo) is voor 20 euro te bestellen.

Deel dit bericht: