Stichting 113Online heeft voor scholen een handreiking gepubliceerd over zelfmoordpreventie.

De handreiking bevat een stappenplan om zelfmoordgedachtes bij leerlingen te herkennen en bespreekbaar te maken. Er staat onder andere in dat praten over zelfmoord geen suggestie geeft tot suïcide.

In de handreiking wordt ook benoemd wat onverstandig is om te doen als het vermoeden bestaat dat een leerling een einde aan zijn of haar leven wil maken.

De handreiking bevat tevens informatie voor scholen over het opstellen van een zelfmoordpreventieprotocol.

Lees meer…

Deel dit bericht: