In Bestuur en management, Governance, Medezeggenschap en inspraak, Nieuws, WMS

Er zijn zes nieuwe handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen voor goede medezeggenschap. Ze zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn samengesteld door het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’, dat onder regie staat van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan het project nemen onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging Openbaar Onderwijs deel.

U kunt de handreikingen downloaden van de website infowms:

Handreiking 1: Faciliteiten en activiteitenplan
Handreiking 2: Overleg met het bevoegd gezag
Handreiking 3: Het ambitiegesprek
Handreiking 4: Participatie van de achterban
Handreiking 5: Geschillen voorkomen en oplossen
Handreiking 6: Participatie van ouders en leerlingen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen