Er zijn zes nieuwe handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen voor goede medezeggenschap. Ze zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn samengesteld door het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’, dat onder regie staat van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan het project nemen onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging Openbaar Onderwijs deel.

U kunt de handreikingen downloaden van de website infowms:

Handreiking 1: Faciliteiten en activiteitenplan

Handreiking 2: Overleg met het bevoegd gezag

Handreiking 3: Het ambitiegesprek

Handreiking 4: Participatie van de achterban

Handreiking 5: Geschillen voorkomen en oplossen

Handreiking 6: Participatie van ouders en leerlingen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: