Op de dag voor de kerstvakantie is de CAO PO 2014-2015 ondertekend. De cao-teksten werden op 10 december na maandenlange onderhandelingen vastgesteld.

De CAO PO 2014-2015 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 oktober werd voor het eerst een hoofdstuk van de cao bekendgemaakt. Maar dat hoofdstuk, over duurzame inzetbaarheid, moest weer worden herschreven, waarna het op 27 november online kwam te staan. De rest moest toen nog volgen.

De traagheid waarmee de sociale partners de definitieve teksten opstelden, leidde tot klachten bij onder meer de Helpdesk van VOS/ABB. Werkgevers klaagden dat ze wel heel lang moesten wachten en dat ze niets hadden om op af te gaan.

Omvangrijk en gecompliceerd

De PO-Raad meldde dat het schrijven van de teksten ‘een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave’ was. ‘Vanwege de flinke wijzigingen in de cao vonden de PO-Raad en de werknemersorganisaties het extra belangrijk dat de cao-teksten nauwkeurig en helder werden geformuleerd. Het schrijven ervan was daardoor tijdrovend’, aldus de sectorraad.

Sectorbestuurder Anne Seuren van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zei op de website van de vakbond dat het uitwerken van de teksten ‘wat tijd’ kostte. Dat het zo lang duurde, had ook volgens haar te maken met de vele veranderingen in de cao en de wens om zorgvuldig te werk te gaan.

Laat u informeren!

Op 15 januari is er bij VOS/ABB in Woerden een informatiebijeenkomst over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Deelname aan deze (gratis) bijeenkomst staat alleen open voor leden van VOS/ABB.  Lees meer…

De Helpdesk van VOS/ABB heeft in het kader van het thema duurzame inzetbaarheid in de CAO PO een handig inventarisatieformulier gemaakt. Als u als lid van VOS/ABB bent ingelogd kunt u het modelformulier downloaden.

Deel dit bericht: