Onderwijsminister Dennis Wiersma roept scholen op helder te communiceren over hun toelatingsbeleid. Zijn oproep staat in het kader van kansengelijkheid.

‘Om alle kinderen gelijke kansen te geven, moeten we bij het begin beginnen. Dat is de aanmelding bij een school’, zo staat in een brief van Wiersma aan de schoolbesturen. In zijn brief staan tips voor scholen en schoolbesturen om hun toelatingsbeleid te toetsen en om er transparant en helder over te communiceren.

De minister wijst er in zijn brief op dat de Inspectie van het Onderwijs schoolbesturen zal aanspreken wanneer er signalen zijn dat hun toelatingsbeleid niet aan de wet voldoet. Daarbij noemt hij ook de communicatie daarover, evenals de zorgplicht ten aanzien van passend onderwijs en de mogelijkheden voor ouders om in bezwaar te gaan tegen beslissingen van het schoolbestuur.

Lees meer…

Deel dit bericht: