Heterogene klassen met allerlei soorten leerlingen gaan niet gepaard met lagere cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Over het algemeen wordt verondersteld dat het verzorgen van adaptief onderwijs lastig is. In verband hiermee kan worden verwacht dat een grotere diversiteit in de klas samengaat met lagere onderwijsopbrengsten. Op grond van analyses van gegevens uit het cohortonderzoek COOL5-18 blijkt dit echter niet zo te zijn.

De algemene uitkomst van het onderzoek is dat er maar weinig systematische effecten van de klassamenstelling op toetsscores worden gevonden. Hetzelfde geldt voor sociaal-emotionele variabelen. Voor zover er al significante effecten worden gevonden, zijn deze zeer klein.

De conclusie is dan ook dat het er voor de prestaties en overige onderwijsuitkomsten van de leerlingen nauwelijks toe doet of ze in een homogene of heterogene klas zitten. Op enkele punten werden juist positieve relaties gevonden tussen heterogeniteit en onderwijsuitkomsten.

Het onderzoek richtte zich op het basisonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: