Met verschillende initiatieven ondersteunt het ministerie van OCW scholen om aandachtig en verantwoord te digitaliseren. Hieronder staat waar het ministerie dit mee doet.

 • Impuls Open Leermateriaal
  Dit programma is bedoeld om scholen te helpen open leermateriaal te ontwikkelen, collecties te verrijken en open leermateriaal effectief te gebruiken. Het programma ontwikkelt een platform en website waarop leraren eenvoudig open leermateriaal kunnen vinden en delen. Scholen kunnen van 13 september tot en met 1 november 2023 in het kader van dit programma subsidie aanvragen.
 • Nationaal Onderwijslab AI
  Dit programma gaat samen met scholen verkennen hoe artificial intelligence (AI) kan worden ingezet voor beter onderwijs. Tot 2032 starten elk jaar ongeveer 10 projecten op scholen voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. In deze projecten onderzoeken en ontwikkelen mensen uit het onderwijs, wetenschappers en bedrijven verschillende toepassingen van AI.
 • Edu-V
  Dit programma bouwt aan een digitale snelweg, zodat scholen hun digitale leer- en hulpmiddelen makkelijker, veilig en beter kunnen gebruiken. Dat doet Edu-V door afspraken te maken over bijvoorbeeld het uitwisselen van data tussen scholen en leveranciers.
 • Digitaal Veilig Onderwijs
  In dit programma werken het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad nauw samen om scholen te ondersteunen bij het creëren van een digitaal veilige schoolomgeving.
 • Expertisepunt digitale geletterdheid
  Dit expertisepunt wordt in het najaar gelanceerd. Het wordt ingericht door SLO en Kennisnet, in opdracht van het ministerie van OCW.
Deel dit bericht: