Onderwijsminister Dennis Wiersma verwacht in het voorjaar de uitkomsten van een onderzoek naar volledig digitaal afstandsonderwijs te kunnen presenteren. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen over Agora Underground, een pilotproject van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) om volledig digitaal onderwijs te verzorgen voor bepaalde kinderen die nu zonder onderwijs thuiszitten.

De Inspectie van het Onderwijs oordeelt dat Agora Underground niet voldoet. De onderwijskwaliteit en de begeleiding van kinderen zouden te wensen overlaten. ‘Daarnaast constateert de inspectie dat er geen sprake is van geregeld schoolbezoek, een vereiste uit de Leerplichtwet’, aldus Wiersma.

Wat dat laatste betreft, de vereiste van geregeld schoolbezoek, meldt de minister dat hij onderzoekt welke knelpunten in wet- en regelgeving moeten worden weggenomen om digitaal afstandsonderwijs als volledige voorziening mogelijk te maken. Hij verwacht de resultaten van dit onderzoek in het voorjaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: