Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt op welke wijze bestaande vmbo-licenties worden omgezet naar nieuwe profiellicenties en hoe scholen die licenties kunnen verkrijgen.

De omzetting is nodig omdat naar verwachting per 1 augustus 2016 de bestaande afdelings-, intrasectorale en intersectorale vmbo-programma’s worden vervangen door een aanbod van tien beroepsgerichte profielen.

Op de Routekaart naar profielen vmbo staat op welke profiellicenties de school aanspraak kan maken in het schooljaar 2016-2017. Scholen kunnen hun huidige licenties op basis van verwantschap inwisselen voor een profiellicentie. Het verkrijgen van nieuwe licenties kan op basis van afspraken in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) of door uitbreiding van het aanbod (artikel 68 WVO).

Ook louter onderliggende – via het RPO verkregen – licenties kunnen ingewisseld worden voor een profiellicentie. OCW beoogt daarmee de drempel voor het aanbieden van sectorale profielen zo laag mogelijk te houden.

Het wetsvoorstel Profielen vmbo wordt nog in de Tweede Kamer behandeld. De informatie in de routekaart is daarmee onder voorbehoud van politieke besluitvorming.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: