Het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren kampen met krimp. Om het onderwijsaanbod op peil te houden, móet je samenwerken. VOS/ABB en PentaRho kunnen hierbij helpen.

Regionaal plan voor onderwijsvoorzieningen (RPO) is een term die schoolbesturen in met name krimpregio’s inmiddels heel bekend in de oren klinkt. RPO’s gaan over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar en onder welke omstandigheden welk soort voortgezet onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen.

In het komende novembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staat een artikel over voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Dit kent een sterke procesmatige kant, maar ook belangrijke juridische aspecten. Voor VOS/ABB en PentaRho, de organisatie die van het ministerie van OCW de opdracht heeft gekregen om partijen in krimpgebieden bij elkaar te brengen, was dit een logische combinatie om kennis en ervaring bundelen.

Lees het artikel:

Samenwerking gaat niet vanzelf, maar lukt vrijwel altijd

Deel dit bericht: