De Tweede Kamer krijgt in het najaar een volgende voortgangsrapportage over passend onderwijs, met daarbij een routekaart naar inclusiever onderwijs. Dat melden de bewindslieden van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

In het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst kondigde het vierde kabinet-Rutte al aan dat het doorgaat met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streeft naar inclusief onderwijs. De routekaart daarnaartoe komt dus in het najaar, samen met een nieuwe voortgangsrapportage over passend onderwijs.

VOS/ABB is een van de initiatiefnemers van de beweging Naar inclusiever onderwijs. Deze beweging is erop gericht om kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school te laten gaan.

Deel dit bericht: