De Onderwijsraad komt met het Huis van het Onderwijs. Hoe moet dat eruit komen te zien? U kunt meehelpen de kamers in te richten.

De Onderwijsraad wil in het Huis van het Onderwijs de adviesrol, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samenbrengen. Het gaat ruimte bieden voor het leggen van ‘een productieve verbinding’ tussen de Onderwijsraad en ouders en leerlingen, studenten, leraren, schoolleiders, werkgevers en onderzoekers.

Hebt u ideeën over de inrichting van het Huis van het Onderwijs? Mail uw ideeën onder vermelding van uw naam, functie en contactgegevens naar huisvanhetonderwijs@onderwijsraad.nl.

Lees meer…