Het is allang niet meer zo dat er op alle christelijke scholen wordt gebeden. Een deel van leraren weigert dat en ook onder ouders is er onwil. Er ligt in de christelijke school misschien zelfs wel een taboe op religieuze vorming van kinderen, signaleert de Raad van Kerken.

De christelijke besturenkoepel Verus sprak met directeur Freek ten Klooster van sbo-school De Regenboog in Apeldoorn. Deze school behoort tot het christelijk nationaal schoolonderwijs. Hij wil de ‘verlegenheid’ onder leerkrachten over bidden in school bespreekbaar maken.

Het gesprek met ouders over bidden in school kan lastig zijn, erkent hij. ‘Je moet er tijd voor maken, geen andere sores aan je hoofd hebben. En je moet beseffen dat je niet tot een einde kunt komen, mensen liggen nooit op één lijn.’

Volgens de Raad van Kerken ligt er tegenwoordig in het christelijk onderwijs misschien zelfs wel ‘een taboe op de bijdrage van school aan de religieuze vorming van kinderen’.

Lees meer…

Deel dit bericht: