Houd aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen op jongeren nu en op de lange termijn. Geef ze ook iets terug en betrek ze bij oplossingen. Daarvoor pleiten de voorzitters van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, de Onderwijsraad en het College voor de Rechten van de Mens.

Jet Bussemaker, Edith Hooge en Adriana  van Dooijeweert komen met hun pleidooi in een podcast. Ze zeggen daarin dat er natuurlijk maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, maar ze benadrukken ook dat er rekening moet worden gehouden met de rechten en belangen van jongeren. Dit betekent volgens hen dat naar evenwicht moet worden gezocht, ook voor eventuele toekomstige lockdowns.

Lees meer…

Deel dit bericht: