LET OP: HET MAXIMUMAANTAL DEELNEMERS VOOR DEZE BIJEENKOMST IS BEREIKT. U KUNT ZICH ER NIET MEER VOOR INSCHRIJVEN!

In Nederland en Vlaanderen zijn er grote zorgen over leesachterstanden, omdat die kunnen leiden tot kansenongelijkheid.  Daarom houden VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG een expertmeeting over leesonderwijs. Deelname aan deze bijeenkomst op 19 november is gratis.

De vraag die tijdens de expertmeeting centraal zal staan, is hoe met name het openbaar onderwijs in Nederland en Vlaanderen een bijdrage kan leveren om het leesonderwijs te verbeteren? Wat weten we vanuit de wetenschap? Wat werkt wel en wat niet op het gebied van (begrijpend) lezen? Waar zitten belemmeringen en welke kansen moeten we benutten?

De beste lezers zitten in mijn klas

Vanuit deze insteek werd op 5 maart een eerste online bijeenkomst  georganiseerd onder de titel Wie (dit) leest, is gek. Verschillende experts gingen toen in op wat we weten uit de wetenschap over (begrijpend) lezen.

Op 19 november van 9 tot 12 uur is de tweede online bijeenkomst onder de titel De beste lezers zitten in mijn klas. Centraal staan:

 • Het belang van de rol van de leerkracht en didactische vaardigheden.
 • Breed en divers tekstaanbod.

De eerste helft van het programma bestaat uit drie delen:

 • Leer- en/of leesvertraging?

  Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs OVSG, presenteert de resultaten van lezen in de OVSG-toets. Elias Hemelsoet, coördinator studie- en ontwikkelingsdienst, licht het onderzoek naar leervertraging na corona door OVSG toe.

 • Rijke taal, maar hoe dan?

  Anneke Smits, onderzoeker aan hogeschool Windesheim, bespreekt wat er in de klas, maar zeker ook op schoolniveau moet gebeuren om een rijke context voor de ontwikkeling van leesbegrip te scheppen. En wie zijn daarbij betrokken? De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat is gericht op het inlopen van mogelijke leesachterstand komt hierbij ter sprake.

 • Theorie in de praktijk van de school

  Karen Dehaen is coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs bij OVSG en een van de auteurs van ‘De beste lezers zitten in mijn klas’. De nadruk in haar bijdrage ligt op het digitaal lezen.

Na de pauze gaan de deelnemers onder leiding van de gastsprekers in breakout rooms verder op de onderwerpen in.

Doelgroepen en aanmelden

De expertmeeting is nadrukkelijk gericht op kennisdeling en uitwisseling. De doelgroep bestaat uit leerkrachten en lees-taalcoördinatoren in het primair onderwijs.

LET OP: HET MAXIMUMAANTAL DEELNEMERS VOOR DEZE BIJEENKOMST IS BEREIKT. U KUNT ZICH ER NIET MEER VOOR INSCHRIJVEN!

Deel dit bericht: