Zeven organisaties die zijn verenigd in de Leescoalitie hebben een manifest gepresenteerd voor een leesoffensief. Ze dringen er bij de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op aan werk te maken van een ‘actief en inclusief leesbeleid’. 

De Leescoalitie constateert dat 2,5 miljoen mensen in Nederland onvoldoende kunnen lezen. ‘We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren’, zo stelt de Leescoalitie.

In het manifest staan de volgende drie punten:

  1. Elke leerling verlaat school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.
  2. Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.
  3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

In de Leescoalitie zitten de Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Het manifest wordt ondersteund door onder andere de PO-Raad, de VO-Raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

U kunt het manifest downloaden:

Oproep tot een ambitieus leesoffensief

In het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staat een inspirerend artikel over de manier waarop openbare basisscholen in Dordrecht het rendement van hun leesonderwijs vergroten. U kunt het artikel online lezen:

Rendement leesles kan omhoog

Deel dit bericht: