De School!Week 2015 staat in het teken van de kinderrechten. De gezamenlijke campagneweek van het openbaar onderwijs is van 16 tot en met 20 maart.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) waarmee u het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht kunt brengen. Het motto van de School!Week is ‘Ik ben welkom!’.

In het hele land organiseren openbare en algemeen toegankelijke scholen activiteiten. Op www.openbaaronderwijs.nu staan allerlei tips.

‘Nieuw in 2015 is een centraal thema waaraan we activiteiten koppelen’, vertelt Marleen Lammers die namens VOS/ABB in de organisatie van de School!Week zit. ‘We hebben gekozen voor kinderrechten. Ze komen voort uit de mensenrechten en vormen samen mooie uitgangspunten gelinkt aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs.’

Naast het recht op onderwijs zijn uitgangspunten van de kinderrechten dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een eigen geloof en op een eigen mening.

De keuze voor het thema ‘kinderrechten’ heeft te maken met het feit dat op 20 november het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 25 jaar bestaat. Op 6 februari is het 20 jaar geleden dat Nederland dit verdrag ratificeerde.  Dit betekent dat de kinderrechten sindsdien bindend zijn voor de Nederlandse staat.

Wat en wanneer?

De School!Week 2015 is van 16 tot en met 20 maart. Op dit moment staan al twee speciale activiteiten op het programma:

  • 18 maart: conferentie openbaar onderwijs
  • 20 maart: kinderconferentie in samenwerking met HOPE XXL

Zodra er meer informatie over deze en andere activiteiten bekend wordt, dan melden VOS/ABB en VOO dat uiteraard. Houd dus deze website en de VOS/ABB-nieuwsbrieven in de gaten. Uiteraard vermelden wij de ontwikkelingen tevens op Twitter.

Deel dit bericht: