De overheid moet het publieke karakter van het onderwijs beter beschermen en schoolbesturen zijn als eerste verantwoordelijk voor het behoud hiervan. Dat benadrukt de Onderwijsraad.

‘Een sterker bewustzijn van het belang van het publieke karakter van onderwijs zorgt ervoor dat scholen hun kerntaak, het verzorgen van algemeen toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs, volwaardig blijven uitoefenen en niet uit handen geven’, zo staat in het advies Publiek karakter voorop. Dit advies staat in het teken van de toenemende invloed van privaat onderwijsaanbod, zoals huiswerkbegeleiding en examentrainingen, dat volgens de Onderwijsraad kansenongelijkheid vergroot, doordat het kinderen van ouders met weinig geld op achterstand zet.

Het bewustzijn van het belang van het publieke karakter van onderwijs moet niet alleen sterker worden bij de overheid, maar met name ook bij de schoolbesturen, benadrukt de Onderwijsraad. ‘Schoolbesturen zijn als eerste verantwoordelijk voor het behoud van het publieke karakter van het onderwijs op hun scholen. Onder hun verantwoordelijkheid worden afwegingen gemaakt en zij hebben leiding te geven aan hoe alle betrokkenen in de onderwijsorganisatie, zoals schoolleiders, leraren, raad van toezicht, leerlingen en hun ouders, het publieke karakter van onderwijs kunnen bewaren.’

Volgens de Onderwijsraad moet iedereen binnen de schoolorganisatie doordrongen zijn van het publieke karakter van het onderwijs en keuzes daaraan toetsen. ‘Toegankelijkheid, kwaliteit en zeggenschap moeten bij alle dagelijkse beslissingen over publiek en privaat centraal komen te staan. Schoolbestuurders spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven leiding aan het gesprek met schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen over de maatschappelijke functie en het publieke karakter van het onderwijs’, zo staat in het advies.

Lees meer…

Deel dit bericht: