Inclusief onderwijs in 2035 is niet haalbaar, zegt Tweede Kamerlid Aant-Jelle Soepboer van NSC. Volgens hem is passend onderwijs mislukt en is het daardoor onmogelijk om door te pakken naar inclusief onderwijs.

De gedachte achter inclusief onderwijs is dat ook ieder kind met een beperking welkom is op de school in de buurt. De leeromgeving moet zo zijn ingericht dat iedereen kan meedoen. Voorwaarde daarvoor is dat scholen, leraren en onderwijsondersteuners de tijd en de ruimte hebben en voldoende toegerust zijn om les te kunnen geven aan een diverse groep. Ook moeten gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn en flexibel zijn in te richten.

Niet realistisch

Het was voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma die in maart 2023 in de Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs zei dat het onderwijs in 2035 inclusief moet zijn. Soepboer zegt nu dat dit niet haalbaar is, omdat passend onderwijs volgens hem ‘aanloopt tegen het einde van zijn kunnen’ en heeft gefaald. Volgens hem is de volgende stap naar inclusief onderwijs veel te ambitieus.

Tweede Kamerlid Claudia van Zanten van de BBB zei in het commissiedebat ook dat het streven van het inmiddels demissionaire kabinet niet realistisch is. Zij begrijpt de ambitie, maar volgens haar is het voor scholen erg complex. ‘We zetten daarom vraagtekens bij de vergaande insteek van inclusief onderwijs.’

Van Zanten zei ook dat zij voor het behoud van het gespecialiseerd onderwijs is en dat er in de nieuwe kabinetsperiode niet zal worden bezuinigd op passend onderwijs of gespecialiseerd onderwijs, maar ook dat we ‘niet elke keer een nieuw plan bedenken en daar maar weer een paar zakken geld tegenaan smijten’.

Deel dit bericht: