Tot 1 mei kunnen scholen een aanvraag indienen om deel te nemen aan een experiment met intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Dit experiment past in de beweging naar inclusiever onderwijs.

In het experiment is het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. De gedachte achter het experiment is dat kinderen zo veel mogelijk in de eigen omgeving naar school kunnen en daar passende ondersteuning kunnen krijgen.

Lees meer…

Deel dit bericht: