De Inspectie van het Onderwijs dreigt met financiële sancties voor scholen die niet op tijd informatie aanleveren voor de monitor sociale veiligheid.

Scholen moeten jaarlijks monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen. Voor 1 juli moeten zij de gegevens hierover bij de inspectie aanleveren. Dat gebeurt via de aanbieder van het monitoringsinstrument dat de school gebruikt.

Scholen die hun gegevens niet tijdig hebben laten aanleveren, krijgen van de inspectie een herstelopdracht. Dat wil zeggen dat deze scholen alsnog zo snel mogelijk hun gegevens bij de inspectie moeten aanleveren.

Als de inspectie de gegevens dan nog niet krijgt, volgen maatregelen. De inspectie zal dan op haar website de namen van de betreffende scholen publiceren. Dit doet de inspectie, omdat de informatie over sociale veiligheid belangrijk is voor leerlingen en hun ouders. Ook kan de inspectie een financiële sanctie opleggen.

Lees meer…

Deel dit bericht: