De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doen in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar ervaren regeldruk onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs. U kunt input leveren aan dit onderzoek.

Het onderzoek richt zich specifiek op de Wet modernisering onderwijstijd in het VO. Sinds augustus 2015 geldt op grond van die wet een nieuwe urennorm. Deze norm is niet meer per leerjaar, maar voor de hele opleiding. De school moet kunnen laten zien aan de urennorm te voldoen.

Welke ruimte en/of verplichtingen vloeien hieruit voort? Wat doet deze manier van regelen goed of minder goed? Wat betekent dit voor u in termen van regeldruk? U kunt input leveren aan dit onderzoek via Rosanne Tromp van de VU: r.e.tromp@vu.nl

 

Deel dit bericht: