Wat moet volgens u de bijdrage van VOS/ABB zijn aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid? U kunt uw reactie mailen aan hrm@vosabb.nl.

In het voorstel van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma staat onder andere dat werkgevers slechts één keer een tijdelijk arbeidscontract mogen aanbieden van ten hoogste 12 maanden. Daarna zou een werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd moeten krijgen.

Het bevoegd gezag zou er bovendien voor moeten zorgen dat ten minste 80% van de personeelsleden een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft. Dat percentage is lager dan wat op dit moment de realiteit is. In het funderend onderwijs ligt het aandeel vaste contracten op ongeveer 85%.

Fulltime werken

Ook staat in het voorstel dat een voltijdscontract het uitgangspunt moet zijn en dat werkgevers niet meer een contract zouden mogen aanbieden met een deeltijdfactor die minder is dan 0,8, tenzij er zwaarwegende onderwijsbelangen zijn om dat wel te doen. Een arbeidscontract met een deeltijdfactor van minder dan 0,8 zou in principe alleen nog mogen als de werknemer schriftelijk aangeeft daarvoor te kiezen.

Een ander punt is dat ten hoogste 5% van de bekostiging mag worden besteed aan personeel zonder arbeidscontract. In de huidige situatie gaat in het funderend onderwijs circa 3,5% van de bekostiging naar zelfstandigen zonder personeel en uitzendkrachten, dus dat is minder dan het wettelijke maximum dat de ministers voorstellen.

Duurzame inzetbaarheid

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevoegd gezag ten minste één keer in de vier jaar een strategisch personeelsbeleid moet vaststellen. Daarin moet onder andere aandacht zijn voor duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van personeel.

U kunt uw ideeën voor de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie tot 2 juni mailen aan ons Team HRM via hrm@vosabb.nl. Ook als u zelf een bijdrage levert aan de consultatie, wil het Team HRM dat graag van u weten.

Deel dit bericht: