Het ministerie van OCW houdt in oktober en november op in totaal vijf plaatsen in het land bijeenkomsten over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om input te krijgen van onder anderen ouders, leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil met het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen creëren door de regels voor het oprichten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan te passen.

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat initiatiefnemers belangstelling van ouders en leerlingen voor hun nieuwe school aantonen door middel van ouderverklaringen of een marktonderzoek. De gedachte hierachter is dat startende scholen daardoor beter aansluiten op de belangstelling van ouders en leerlingen.

Om te waarborgen dat startende scholen onderwijs van goede kwaliteit aanbieden, regelt het wetsvoorstel dat de uitgewerkte plannen voor een nieuwe school in een startdocument worden weergegeven.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel begin 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kom zelf met input!

Nu de hoofdlijnen van de nieuwe systematiek in de steigers staan, wil OCW in samenspraak met het veld verschillende onderdelen nader uitwerken. Hoe moet een marktonderzoek er eigenlijk uitzien om betrouwbare informatie te geven? Welke vragen moet het startdocument bevatten? Hoe kan het lokale gesprek over het scholenaanbod en de huisvesting van (nieuwe) scholen het beste worden gevoerd?

De regiobijeenkomsten:

  • woensdag 12 oktober, 14.30-18.00 uur, Amsterdam;
  • dinsdag 18 oktober, 14.30-18.00 uur, Eindhoven;
  • woensdag 26 oktober, 14.30-18.00 uur, Meppel;
  • maandag 31 oktober, 14.30-18.00 uur, Lansingerland;
  • vrijdag 4 november, 14.30-18.00 uur, Goes.

U kunt zich aanmelden via mrvns@minocw.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, contactgegevens en de regiobijeenkomst van uw keuze.

Meer informatie over de betreffende bijeenkomst en de voorbereidende documenten volgt na aanmelding.