Dit keer zijn er 39 aanvragen ingediend voor bekostiging van nieuwe scholen in het funderend onderwijs die vanaf het schooljaar 2025-2026 van start willen gaan. Dat zijn er minder dan vorig jaar en het jaar daarvoor, meldt onderwijsminister Mariëlle Paul.

Sinds 2021 verloopt het proces voor het stichten van scholen volgens de systematiek van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Bij het besluit om een school voor bekostiging in aanmerking te brengen, staat de belangstelling onder ouders en leerlingen én de verwachte kwaliteit van het onderwijs centraal. Dit is het derde jaar dat het stichtingsproces verloopt via deze systematiek.

Vóór 1 juli konden initiatiefnemers hun voornemen tot het indienen van een stichtingsaanvraag melden bij DUO. Vervolgens konden zij vóór 1 november hun aanvragen voor bekostiging indienen. De minister meldt nu dat er vóór 1 juli 76 aanvragen zijn ingediend, 52 in het primair onderwijs en 24 in het voortgezet onderwijs. Vervolgens zijn er voor deze initiatieven in totaal 5.449 ouderverklaringen afgegeven en hebben 39 initiatieven vóór de deadline van 1 november een aanvraag voor bekostiging ingediend, 31 in het primair onderwijs (waarvan 5 voor een openbare school) en 8 in het voortgezet onderwijs (waarvan 2 voor een openbare school).

In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal aanvragen en afgegeven ouderverklaringen wat lager. Toen werden er 47 aanvragen voor bekostiging ingediend en 7.280 ouderverklaringen afgegeven. Het jaar daarvoor waren dat er 56 respectievelijk 10.382.

Lees meer…

Deel dit bericht: