Het onderwijsveld beoordeelt het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs ‘onveranderd behoorlijk goed’. Dat meldt de inspectie in haar jaarverslag over 2021.

Net als in eerdere jaren voerde de inspectie in 2021 een tevredenheidsonderzoek uit onder besturen en scholen/instellingen. Daarin stelde de inspectie de vragen: wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? Uit het onderzoek blijkt dat het onderwijsveld het toezicht goed waardeert: de gemiddelde rapportcijfers liggen tussen 7,7 en 8,6.

Bestuurders en schoolleiders zijn volgens de inspectie vooral positief over de professionaliteit van de inspecteurs en over de open dialoog. Een beperkt aantal bestuurders en schoolleiders is kritisch over vooral de toezichtlast en de opbrengst van het inspectieonderzoek. Wat verder opvalt, meldt de inspectie, is dat veel bestuurders zich er niet of nauwelijks van bewust zijn dat financieel inspecteurs en kwaliteitsinspecteurs samen optrekken in het toezicht.

Lees meer…

Deel dit bericht: