Met online onderwijs op afstand lukt het maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef onder scholen en samenwerkingsverbanden.

Uit de steekproef kwam het beeld naar voren dat onderwijs op afstand beperkingen heeft. Het bereik is weliswaar hoog, maar er is volgens de inspectie verlies aan leertijd. Dit raakt met name jonge leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het beroepsonderwijs. Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften signaleert de inspectie een minder groot bereik.

Kansenongelijkheid

Waar het afstandsonderwijs niet goed lukt, is er volgens de inspectie vaak een relatie met sociale ongelijkheid. ‘Er is een substantiële groep leerlingen (…) waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt. De vrees is dat de achterstand van deze leerlingen, die vaak al relatief groot was, verder toeneemt’, aldus de inspectie.

Ook signaleert de inspectie flinke verschillen tussen scholen en schoolsoorten. Havo en vwo doen het met afstandsonderwijs over het algemeen beter dan praktijkonderwijs en vmbo.

Lees meer…

Deel dit bericht: