De Inspectie van het Onderwijs pleit voor een wettelijke verankering van 10-14-onderwijs. Dat is nodig, vindt de inspectie, voor adequaat toezicht op deze onderwijssoort.

De inspectie wijst erop dat het 10-14-onderwijs nu valt onder de wet- en regelgeving voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Dat brengt volgens de inspectie het risico met zich mee dat de doorgaande leerlijn niet kan worden gegarandeerd. ‘De leerlijn zou zelfs juist verstoord kunnen raken door het onvoldoende stellen en evalueren van doelen ten aanzien van het onderwijs en het leren’, zo meldt de inspectie.

Het pleidooi van de inspectie voor een wettelijke verankering van het 10-14-onderwijs volgt op een onderzoek, waaruit onder andere naar voren kwam dat de kwaliteitszorg bij ‘het merendeel van de initiatieven’ reden tot zorg is.

Lees meer…

Deel dit bericht: