De PvdA wil een duidelijke rol voor de Inspectie van het Onderwijs om te sturen op onder andere sociale veiligheid, het differentiëren van docenten, aandacht voor seksuele diversiteit en segregatie in het onderwijs.

Donderdag bleek tijdens een debat over het initiatiefwetsvoorstel voor een doeltreffender onderwijstoezicht ook dat de VVD wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs actief worden betrokken bij de beoordeling van leraren.

Beoordelen en stimuleren

Het initiatiefwetsvoorstel komt van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en zijn collega’s Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA. Bij de beoordeling door de inspectie aan de hand van wettelijk vastgelegde deugdelijkheidseisen vervult het schoolplan een essentiële rol. Daarin staat de eigen visie van de school op kwaliteit en het stelsel van cyclische kwaliteitszorg.

In het voorstel wordt ook een duidelijke scheiding aangebracht tussen de beoordelende en de stimulerende rol van de inspectie.

Het debat over het initiatiefwetsvoorstel gaat na de zomervakantie verder. Dan komen de drie indieners ervan aan het woord.