Goede voorlichting op school is belangrijk voor een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Dat benadrukt Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in het kader van de Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2018-2022.

Uit de monitor blijkt dat ruim één op de drie verdachten (38%) van seksueel geweld tegen kinderen jonger is dan 21 jaar. Deze jonge verdachten maken vaak leeftijdsgenoten tot slachtoffer. Bij delicten met verdachten die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 5 jaar met hun slachtoffers schelen, komt verkrachting het meeste voor, gevolgd door sexting en aanranding. Het seksueel geweld dat tussen kinderen onderling plaatsvindt, onderstreept volgens Rijken het belang van goede relationele en seksuele vorming voor alle kinderen, passend bij hun leeftijd.

‘Goede voorlichting voor kinderen over seksualiteit draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling en is belangrijk in de preventie van seksueel geweld tegen kinderen, zowel in de offline als online wereld. Zo is het belangrijk dat ze leren wat het betekent om respectvol met elkaar om te gaan, de grenzen van anderen te herkennen en te respecteren en wat te doen wanneer anderen hun grenzen overschrijden. Scholen hebben hierin een belangrijke rol’, aldus Rijken.

Lentekriebels

Het is volgens haar belangrijk dat ouders ervan uit kunnen gaan dat scholen werken met bewezen effectieve interventies, vooral gezien de maatschappelijke discussie rond dit thema. Zo ontstond er tijdens de Week van de Lentekriebels in maart 2023 onrust onder ouders, in de politiek en in de media over de invulling van de relationele en seksuele vorming die scholen aan hun leerlingen meegeven.

Foutieve aannames over wat er tijdens deze lessen met kinderen besproken wordt, ondermijnen volgens Rijken het draagvlak voor de seksuele en relationele vorming op scholen. Om die reden is het belangrijk dat vanuit het ministerie van OCW actief onjuiste beeldvorming hierover wordt weerlegd en dat OCW het belang van relationele en seksuele vorming op scholen blijft uitdragen, benadrukt Rijken.

In maart van dit jaar verscheen in magazine Naar School van VOS/ABB een interview met Conny Rijken over de effectiviteit van lesmethodes voor meer seksuele weerbaarheid.

Lees het artikel Methodes seksuele weerbaarheid moeten effectiever.

Deel dit bericht: